Προσωπικό

Η εταιρεία Πνεύμων, στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς τόσο αριθμητικά όσο και σε επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, ακολουθώντας έτσι τις σύγχρονες απαιτήσεις του χώρου της υγείας.

Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση του με σκοπό την συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση αυτού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη εξειδίκευση του προσωπικού, αναβαθμίζοντας έτσι ταυτόχρονα και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον τελικό πελάτη.

Επιπλέον έχει πάντοτε διαθέσιμο προσωπικό σε 24ωρη αναμονή, ώστε σε περίπτωση που προκύψει κάποια ανάγκη να μπορεί να καλυφθεί αποτελεσματικά με ένα τηλεφώνημα.