Σημεία Παρουσίας

.: KENTΡΙΚΟ

ΚΑΒΑΛΑ
Φιλικής Εταιρίας 9
Τηλ.: 2510.620126 / 6932.671123
Φαξ : 2510. 833136 - info@pnevmon.gr

.: ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Γρίβα 1
Τηλ.: 26510.33109 / 6978.890254

ΣΕΡΡΕΣ
Γ. Παπανδρέου 1
Τηλ.: 23210.62422 / 6972.551608

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Χαρ. Τρικούπη & Α. Μάνεση 1
Τηλ.: 25310. 84284 / 6979.794495
Φάξ : 25310. 84285