Συσκευές Bi level

iSleep 22

Το iSleep 22, είναι μία προηγμένη, υψηλής απόδοσης και λειτουργίας συσκευή Bi-level σχεδιασμένη για την θεραπεία ΣΑΥ στο σπίτι. Ο πρωτοπόρος σχεδιασμός του iSleep 22, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και ταιριάζει απόλυτα σε οποιονδήποτε χώρο. Χάρη στην δυνατότητα eSync-υψηλής απόκρισης τεχνολογία ευαισθησίας σκανδαλισμού (Trigger) η οποία συγχρονίζει απρόσκοπτα με την προσπάθεια αναπνοής του ασθενούς. Καθώς ο ασθενής ζητά νέα αναπνοή, το iSleep 22, ανταποκρίνεται άμεσα και παρέχει την ακριβή απαιτούμενη πίεση, επιτρέποντας έτσι πιο άνετη αναπνοή. Η εφεδρική συχνότητα υποβοηθά την αναπνοή του ασθενούς κατά την διάρκεια των διακοπτόμενων κεντρικών απνοιών.

iSleep 25

To iSleep 25, είναι μία προηγμένη, υψηλής απόδοσης και λειτουργίας συσκευή, Bi-level ST. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να παρέχει αναπνευστική υποστήριξη αποφρακτικών και κεντρικών απνοιών, σχετιζόμενες με αναπνευστικές διαταραχές ή αναπνευστική ανεπάρκεια. Χάρη στην δυνατότητα eSync-υψηλής απόκρισης τεχνολογία ευαισθησίας σκανδαλισμού (Trigger), το iSleep 25 συγχρονίζει απρόσκοπτα με την προσπάθεια αναπνοής του ασθενούς.