Αναλώσιμα

Startup Kit

Startup Kit

( Κωδ. 0787 )

Γυαλιά οξυγονοθεραπείας

Γυαλιά για χρήση σε οξυγονοθεραπεία

( Κωδ. 0786 )

Προέκταση οξυγόνου

Προέκταση οξυγόνου διαθέσιμη σε:

  • 2m, ( Κωδ. 0790 )
  • 4m, ( Κωδ. 0923 )
  • 7,5m, ( Κωδ. 0784 )
  • 10m. ( Κωδ. 0925 )

Συνδετικό Ρακόρ

Συνδετικό Ρακόρ για συμπυκνωτή οξυγόνου

( Κωδ. 0788 )

Υδατοπαγίδα

Υδατοπαγίδα για συμπυκνωτή οξυγόνου.

( Κωδ. 0792 )

Θάλαμος εκνέφωσης

Θάλαμος εκνέφωσης για Νεφελοποιητή.

( Κωδ. 0728 )

Κύκλωμα ασθενούς

Κύκλωμα ασθενούς για C-PAP / Bi - PAP.

( Κωδ. 0018 )

Μάσκα

Μάσκα Venturi.

( Κωδ. 0910 )

Μάσκα με ασκό

Μάσκα με ασκό επανεισπνοής.

( Κωδ. 0740 )

Μασκα οξυγόνου

Μάσκα οξυγόνου για ενήλικες.

( Κωδ. 0926 )

Εξασκητής πνευμόνων

Εξασκητής πνευμόνων ACAPELA.

( Κωδ. 0481 )

Ροόμετρο Ενηλίκων

Ροόμετρο Ενηλίκων.

( Κωδ. 0927 )

Ροόμετρο Παιδικό

Ροόμετρο Παιδικό

( Κωδ. 0167 )

Aerochamber

Aerochamber

  • παιδικά ( Κωδ. 0099 )
  • βρεφικά ( Κωδ. 0100 )